TEXTOS CATÁLEGS

Catàlegs 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013

2003/ CABANYAL PORTES OBERTES. Art, política i participació ciutadana

Cabanyal Portes Obertes. Activisme i lluita social.

Cabanyal Portes Obertes. Activismo y lucha social

Emilio Martínez Arroyo

No et salves

No te salves

Plataforma Salvem El Cabanyal-Canyamelar-Cap de França

Acciones públicas y manifestaciones

Recopilada por Juanjo Úbeda y Artur Gallego

La història d’una controvèrsia

La historia de una controversia

Vicente Gallart

El Pla Especial: protecció o transformació del conjunt?

El plan especial: ¿protección o transformación del conjunto?

Luis Francisco Herrero García

Art i vida quotidiana. La casa, un espai de resistència i denúncia social

Arte y vida cotidiana.la casa, un espacio de resistencia y denuncia social.

Maribel Doménech

Entre la mirada interna i externa

Entre la mirada interna y la externa

Pepe Romero

Què pinta Renau al Cabanyal?

¿Qué pinta Renau en el Cabanyal?

Rafael Brines

Obrir portes. Encendre cors

Abrir puertas. Encender corazones

José Luis Pérez Pont

Art i vida

Arte y vida

Carmen Sevilla

Ciutat privada, art públic

Ciudad privada, arte público

Douglas García Requena

Matèria i antimatèria: el museu del Cabanyal

Materia y anti-materia: el museo del Cabanyal

Rosina Santana

2005/ VIII CABANYAL PORTES OBERTES art i ciutadania

La Plataforma Salvem El Cabanyal Canyamelar

La Plataforma Salvem El Cabanyal Canyamelar

Faustino Villora Nicolau

La llar. Intimitat i política

El hogar. Intimidad y política

Emilio Martínez

Art i context

Arte y contexto

Juan Bta. Peiró

Art públic i problemes urbans

Arte público y problemas urbanos

Maota Soldevilla

Dèficit de sentit: esfera pública i pràctiques antagonistes

Déficit de sentido: esfera pública y prácticas antagonistas

María Pastor

Obrint portes, alçant barricades

Abriendo puertas, levantando barricadas

Álvaro de los Ángeles

La cultura del totxo

La cultura del ladrillo

Daniel Gracia Andújar

Patrimoni arquitectònic, cultura ciutadana i activitat artística

Patrimonio arquitectónico, cultura ciudadana y actividad artística

Rafael Brines Flames

El museu contemporani i l’esfera pública

El museo contemporáneo y la esfera pública

José Luis Brea

2007/ IX EDICIÓ CABANYAL PORTES OBERTES-2007. Trobada d’escriptors pel Cabanyal «el compromís de l’escriptor»

Selecció d’articles d’opinió 1998-2007 9 anys de lluita en defensa del nostre barri i del patrimoni de tots

La resistència a perdre la paraula

Plataforma Salvem el Cabanyal, maig del 2007

2008/ X CABANYAL PORTES OBERTES. Els primers 10 anys [1998-2008]

Del 17 d’octubre al 2 de novembre de 2008

ART, RESISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El barri que no cessa

El barrio que no cesa

Artur Gallego

Art públic i cultura ciutadana a contrapèl, cabanyal portes obertes

Arte público y cultura ciudadana. A contrapelo, cabanyal portes obertes

Emilio Martínez Arroyo

Memòries d’un lloc: utopies de proximitat

Memorias de un lugar: utopías de proximidad

Maria Amelia Bulhóes

Qüestions de barri

Cuestiones de barrio

Ramon Parramon

1998-2008: de la indecisió a l’estratègia de la degradació

1998-2008: de la indecisión a la estrategia de la degradación

Vicent Gallart

La ciutat de la diferència

La ciudad de la diferencia

Tato herrero

Vinguen I Participen

Vengan y participen

Maota Soldevilla

10 ANYS DE MOBILITZACIÓ CIUTADANA A VALÈNCIA: REPORTERS GRÀFICS

Diari dels primers deu mals anys, i en vindran més i resistirem perquè siguen millors

Diario de los primeros diez malos años y vendran más y resistiremos para que sean mejores

Faustino Villora Nicolau

Impactes mediàtics de les revoltes

Impactos mediáticos de las revueltas

Álvaro de los Ángeles

Els «salvem»! El seu futur

Los “Salvem”y su futuro

Vicente Torres Castejón

Ai, València!: bastions i setges

¡Ay, Valencia!: bastiones y asedios

Por Carla González Collantes

Salvem el Cabanyal: una ciutadania d’alta intensitat

José Manuel Rodríguez Victoriano

2009/ Cases de El Cabanyal. Maneres de viure.  XI EDICIÓ CABANYAL PORTES OBERTES.

Presentació

Presentación

Plataforma Salvem el Cabanyal

Resistents del mal.

Resistents del mal.  (Cast.)

Faustino Villora Nicolau

Vull viure al Cabanyal.

Quiero vivir en «El Cabanyal”.

Mario Gaviria.

Temps de records.

Tiempo de recuerdos

Albert Esteve

Anti-aging (tractament anti-edat).

anti-Aging (tratamiento anti –edad )

Maria Melgarejo Belenguer

Per què rehabilitar.

Por què rehabilitar.

Carles Dolç

LA LLOTJA DE PESCADORS. 100 anys (1909-2009)

La Llotja del Cabanyal i altres cases.

La lonja del Cabañal y otras casas

Carles Dolç

El Palau del Peix. La joia del Cabanyal.

El Palau del Peix. La joya del Cabanyal

Antonio Sanchis

La Llotja del Peix o Antiga Llotja. Diari d’una investigació.

La Lonja del Pescado o Antigua Lonja. Diario de una investigación

Natividad Banaclocha Navarro

ARXIU GOSÁLVEZ-ROMANÍ

Presentació Arxiu Gosálvez-Romaní

Vicent Gallart

2010/ CABANYAL PORTES OBERTES XII EDICIÓ. Un Cabanyal de vinyetes

El Cabanyal: un barri en resistència contra l’estupidesa.

El Cabanyal: un barrio en resistencia contra la estupidez.

Plataforma Salvem El Cabanyal-Canyamelar-Cap de França

Als nostres polítics. Portes obertes dotze anys

A nuestros políticos. Portes Obertes doce años

Emilio Martínez

Vinyetes de barri

Viñetas de barrio

Alvaro Pons

Com un gos vagamón

Mac Diego

2013/ XV EDICIÓ DE CABANYAL PORTES OBERTES

XV Edició de Cabanyal Portes Obertes

Plataforma Salvem el Cabanyal

Plataforma Salvem El Cabanyal. Un poc d’història

Lluís Cerveró

Cabanyal transparent

Fernando Flores

Animant el Cabanyal

María Susana García Rams

Prolongar el Cabanyal

Luis Fco. Herrero i Aitor Varea

IMPLOSIÓ IMPUGNADA núm. 17 Ceci n’est pas une place

Rafael Tormo